Rekisteriseloste


Rekisteriseloste


1. Rekisterinpitäjä

Raknet.fi - Veckjärventie 3, 06150 Porvoo

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Osmo Ulmla, puh: 019 585502

3. Rekisterin nimi

Raknet.fi:n asiakasrekisteri / Suomi.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Raknet.fi:n asiakasrekisteriä käytetään olemassa olevien asiakassuhteiden hoitoon, asiakasyhteydenpitoon, markkinointiin ja muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Rekisterin tietoja käytetään Raknet.fi:n omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt.

Raknetin asiakastietoja ei luovuteta ulkopuolisille henkilöille, yrityksille tai yhteisöille. Netrauta käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja oman tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseksi. Tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ja huomioida myös asiakkaan erilaiset ostokäyttäytymiseen liittyvät tottumukset.

5. Rekisterin tietosisältö:

Asiakasrekisteri koostuu useammasta pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan kootusta erillisestä rekisteristä.

Rekistereiden muodostuminen:


1. Kauppapaikan tilauksista kerättävät yhteystiedot:
Tilauksen yhteydessä tilausten käsittelyssä ja toimittamisessa tarvittavat tiedot. Pakollisia asiakastietoja ovat sukunimi, etunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka ja puhelinnumero.


2. Raknet.fi-kauppapaikan kanta-asiakastiedot:
Asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on täyttänyt Raknet.fi:n rekisteröintilomakkeeseen rekisteröitymisen yhteydessä. Pakollisia rekisteröitymistietoja ovat sukunimi, etunimet, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, käyttäjätunnus ja salasana. Vapaaehtoisia tietoja ovat muut yhteystiedot sekä muut asiakkaan ilmoittamat tiedot.

3. Raknet.fi:n uutiskirjeen tilaustiedot:
Tilatessa uutiskirjettä pakollisena tietona on tilaajan sähköpostiosoite.


4. Luottokaupan ylläpitämiseen tarvittavat tiedot:
Luotonvalvontaan ja luotto-oikeuden ylläpitoon vaadittavat tiedot.


5. Tilausten käsittelyyn, toimittamiseen ja palauttamiseen tarvittavat tiedot:
Tiedot Netrauta.fi:n asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasrekisterin yhteys- ja muut asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista.

Asiakassuhde katsotaan alkaneeksi, kun asiakas joko:

1) rekisteröityy Raknet.fi:n kanta-asiakkaaksi kauppapaikassa

2) osallistuu Raknet.fi-kauppapaikassa olevaan kilpailuun/arvontaan

3) tilaa Raknet.fi-uutiskirjeen tai

4) tilaa tuotteita Raknet.fi-kauppapaikasta

7. Rekisterin suojaaminen

Raknet.fi säilyttää asiakasrekisterin konekielistä aineistoa. Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen sovitut työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti varmuuskopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Lisäksi kaupppaikka on HTTPS-suojattu.

HTTPS (Secure Hypertext Transfer Protocol) -yhteys on suojattu yhteys, jonka väärinkäyttö tai luvaton seuraaminen on lähes mahdotonta. HTTPS - yhteydessä tieto kulkee salattuna, joten esim. käyttäjätunnukset tai salasanat eivät voi joutua vääriin käsiin. Netrauta.fi-kauppapaikan HTTPS - yhteys on suojattu SSL-menetelmällä. Tämän tekniikan avulla varmistamme, ettei kukaan ulkopuolinen voi lukea, muuttaa tai häiritä kauppapaikkamme ja asiakkaamme välistä tiedonsiirtoa.

Tietojen luovutus ulkopuolisille

Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.
Ota yhteyttä